הגה''צ אב''ד תפארת אליעזר וראש ישיבת עמק התורה יצא עם קהל תלמידיו להעתיר לישועתן של ישראל בקברי הצדיקים הטמונים על אדמת אירופה - צפו בגלריה