צפו: שמחת השבע ברכות בחצרות לייפניק – זידיטשויב פ"ת

קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות לבן כ''ק האדמו''ר מלייפניק שליט''א עם בת כ''ק האדמו''ר מזידיטשויב פ''ת שליט''א | השמחה נערכה באולמי קונטיננטל בהשתתפות אדמורי''ם ורבנים - צילום יהודה פרקוביץ

119 תגובות

זכרתי ימים מקדם, כאשר זכיתי ללמוד עם כ"ק מרן האדמו"ר מלייפניק שליט"א בצוותא חדא בישיבתינו הקדושה בירושלים, שם ימים כלילות בתורה, לא נתן תנומה לעיניו בעוסקו בתורה ובעבודה ובגמילת חסדים, מתוך יגיעה ועמל, יראתו השלימה היתה כתר הולמתו, וגם כהיום משפיע קדושה וטהרה, תורה ויראה לפני קהל עדתו.

האדמו"ר מלייפינק צדיק הדור
נכד בן אחר בן לאדמו"ר מלייפניק בעל הברוך טעם
שגם הלך קפטן כזה

טעית ב"מקצת", הוא לא בא"ב, כי הד"ח היה חתן ה'ברוך טעם' מלייפניק.

הלייפניק'ער הוא חתנו של הביליץ'ער?
ומה הסאטמאר'ער מבורו פרק מרגיש פה מחותן?
יפה לראות את צניעותו והחבאתו אל הכלים של הזידיטשובער מחותן

מרן אדמו"ר מלייפניק שליט"א ידוע ומפורסם בקדושתו וצדקתו, מתייגע בעבודתו בקודש בתורה ותפלה, ידוע כאיש מופת, רבים נושעו על ידו

לשואל הדור:
א. האדמו"ר מלייפניק אינו חתנו של הביליציער אלא בן דוד שלו דהיינו אביו של הלייפניקער רבי שליט"א (הגה"צ רבי חכם צבי הלברשטאם זצ"ל) היה אחיו של האדמו"ר מטשאקאווע ב"ב זצ"ל חותנו של אב"ד ביליץ שליט"א.
ב. הגה"צ ר"ב מייזליש אב"ד סאטמאר ב"פ הוא חותנו חורגו של אבי הכלה האדמו"ר מזידיטשוב פ"ת, דהיינו שחמותו אלמנת הרה"צ רבי אביש ווייס מספינקא זצ"ל נישאה בזיוו"ש לאב"ד סאטמאר ב"פ.

הרב של סאטמאר מייזליש מבורו פארק הוא מגיע מצד הזדיטשויב מפתח תקווה

אב"ד סאטמאר ב"פ מחותן על ידי שחמותו של המחותן האדמו"ר מזידיטשוב התחתנה בזיווג שני לאב"ד סאטמאר ב"פ

הגיע הזמן שלא כל משועמם ילבש בגדי צבעונין ויעשה הצגות ע"ח הבעש"ט הק"
די נ מ א ס ת ם

לביבי, התגובה שלך לא ראויה בכלל, ובפרט לא לגבי כ"ק האדמו"ר מלייפניק, שכנראה לא זכית להכירו ולכן כתבת דברי שטות והבל כאלו.
האדמו"ר מלייפניק הוא נכד בן אחר בן של הדברי חיים מצאנז ואבותיו הקדושים גם כן לבשו בגדים אלו.
ההגדרה "משועמם" היא גם כן תוצאה מזה שלא זכית להכיר את פעולותיו הברוכים של האדמו"ר מלייפניק.

מזל טוב מעומק הלב למרן אדמו"ר מלייפניק שליט"א.
שמחה בתפארתה.
עשרות צדיקים ואדמו"רים משתתפים בשמחתו.
מזל טוב.

אף אני בחלומי זכיתי להכיר את כק האדמור מקרוב כמה שאפשר,ומאוד התרשמתי מאישיותו הדגולה וקדושתו הרבה,מזה עידן ועדנים לא היה לישיבת בעלז כזה תלמיד מתמיד ,קדוש ,ודגול,ומוכתר בכל מדה נכונה. המתגעגע לימים עברו שבילינו ביחד,אכלנו ביחד,שתינו ביחד,ופטפטנו ביחד.

לביבי שמגיב בבוז נראה בעליל שלא זכית להכיר את האדמור הקדוש מקרוב. פעולותיו הנצורים שהוא מפרנס כ14 ילדים בלעה"ר ומזכה אחרים במצוה גדולה זו.וזיכוי הרבים בחיתון ילדיו ועוד ועוד

של"ה שער האותיות אות הקו"ף – קדושה (קומה)

ואז נקרא בנן [של] קדושים, כי יהיה ענף נמשך מקדושת האבות.

כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מלייפניק שליט"א, איני יודע במה זכית שכולם מרבים לספר בשבחך, אתה קדוש ושמך קדוש וכל הבעקיטשעס שלך קדוש, ובוודאי כל מעשיך קדושים וטהורים,

לחצקל ממני חעצקל. מבין ריסי עיניך נראה שאתה בז לבעקיטשעס הרבים והצבעוניים שיש לכ"ק האדמו"ר ,אך ע"ז כבר אמרו חז"ל הקדושים אל תסתכל בקנקן (בעקיטשע) אלא במה שיש בו.כיו"ב איתאמרו משמיה דהרה"ק מקלוזנבורג זצ"ל "פלייש אין קרויט איז א הוליפטשע, פלייש אין טייג איז א חוליפטשע, פלייש אין א בעקיטשע איז א בולשיבקע(בנש"ק בלע"ז)!! ודפח"ח ושפת"י

אינני יודע למה אתה כמתלוצץ אצל חסידים למדנו שהלבוש הוא בבואה של הנשמה

יתכן שאתה באמת ידיד של כ"ק הרה"ק מלייפניק,אבל גם כשהרבי שלך הוריד את התואר -כ"ק- מתואר רשמי שלו, למה אתה מוריד לכ"ק הרה"ק מלייפניק שליט"א.הזהרו מגחלתן

לחצקל וחעצקל ודומיהם, באמת לא מצאתם במה להתעסק לפני ראש השנה רק בבעקיטשעס????

אני לא מבין מה צוחקים מהרעבעלעך הקטנים שלובשים בגדי זהב וכסף וכדו', הרי האדמורי"ם מסאטמאר, צאנז, קלויזנבורג, ויז'ניץ, נדבורנא, ועוד ועוד לובשים ואף אחד לא מצייץ, אז האם בגלל שלאדמורים הקטנים אין פארענצ'עס מסביבם אז הם צריכים לשנות ממנהג אבותיהם? ואם ביום אחד רעבעלע יעלה לגדולה וירוצו אחריו חסידים ויהיה לוט פארענצ'ס או אז יפרגנו לו להלביש? האם לנדבורנא אלעד שהולך בבגדי צבעונין יש יותר חסידים מהלייפניקער… אני לא בטוח.

נו באמת !!!

אקוה שמרן שליט"א רואה את האתר מדי שעה ורואה את תגובתי.
חזק ואמץ! אל תתיאש! הבעקיטשעס מאוד מחזקים את הדור!
כנראה שאינם מכירים את הוד קדושתו!
כולנו זוכרים את האהבה שכל גדולי ישראל מהדור הקודם רחשו אל כבוד קדושתו והדרת גאונו, ובראשם האדמו"ר מפינסק קארלין זצ"ל.
כל עם ישראל מצפה בכליון עיניים שתפתח שוב את בית מדרשך בבני ברק, ותפתח שטיבלאך לאנ"ש בכל אתר ואתר, עפ"י דרך רבוה"ק מלייפניק וטארניגראד.

מדי דברי בו זכור אזכרנו את התמדתו בתורה באופן נורא ונפלא ממש – בימי בחרותו בלמדו בישיבה דחסידי בעלזא.
גם זוכרים כאשר התכבד בבחרותו בברכת המזון אצל הטיש של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, בשבת יא"צ של אביו כ"ק מרן החכם צבי זי"ע.
אחד ממעלותיו של כ"ק מרן האדמו"ר הקו"ט ציס"ע פועל ישועות בקרב הארץ מלייפניק שליט"א היא שלמד בישיבה דחסידי בעלזא, והוא חתן אצל הצדיק ר' יצחק ווינד שליט.:א מחשובי חסידי בעלזא

מאוד כאב לי לראות שיש כאלה שמטילים מום בקדשים לחשוב מחשבת פיגול ומחשבות דופי כאילו כ"ק רואה ומטייל במבואות המטונפות הללו.חלילה לך ולנו לחשוד בצדיק תמים ככ"ק על כאלה וכיו"ב. וה" הטוב יכפר,וזכות כ"ק רבינו שליט"א יגן עלינו (ועליו) שיהיה שנה טובה ומבורכת לנו ולכל ישראל אנס"ו

מי אתה ר חעצקל? מתוך דבריך נשמע לי כאחד שהכרת את האדמו"ר מקרוב בישבה"ק כמוני, אז מסקרן אותי מאוד להכיר אותך בשם האמיתי שלך,ונעביר זכרונות קדושות מימים עברו,בפרט בימי"נ אלו שהם ימי התעוררות ,אז בבקשה נא להזדהות בברכת גמח"ט וכ"טס

ליונקל קשה לי מאוד להזדהות כי האמת אגיד שכל פעם שאני רואה את הרה"ק מלייפניק שליט"א לבי מתפלץ מקנאה מלראות לאן בשר ודם כמוני יכול להגיע ואיך אני נראה ואני אנא אני בא,אז תתחזק בינתיים לבד ואני לבד,או תוכל ללכת לבוטעס של הרה"ק

לחעצקל. חבל מאוד שאתה לא מוכן להזדהות, כך שלא נוכל להתחמם באורן של חכמים, ומקוה שיבואו ימים שכן נזכה

תפסיקו כבר להשתתות,אני אישית מכיר את הוד כ"ק הרה"ק מלייפניק שליט"א ואין שום סיבה יותר לרוץ לויזניץ או לגור,לבעלז או לסאטמר כך שכ"א ישאוב את הירא"ש שלו במקור נשמתו,ובוודאי יש נשמות גבוהות או נמוכות ששייכים אליו

לכבוד חסידי הגה"ק מלייפניק, כל אחד בשמו הטוב חעצקל יונקל הכל יודע ושאר שמות יבורכו, שליט"א
אני מכיר ויודע את כ"ק האדמו"ר שליט"א מאז ילדותו, ואכן כולכם קלעתם אל המטרא בגדלו ובקדושתו של כ"ק מרן שליט"א, ויפה אמר מי שאמר, ראו עד איזה בעקטישע יכול האדם לקנות בכדי שיהיה רבי, ואנא אני בא, וכאשר אני נזכר בשנות יגיעתו ועבודתו של כ"ק אדמ"ש, אני מתבייש במעשי ובבעקיטשותי. יהא רעווא שזכותו תגל עלינו ועל כל מכיריו ועל כל מי שלמד אתו בישיבה, וכל מי שהיה יושן בחדר אחד עמו בישיבות קדושות שבהן למד, ובוודאי זכות קדושתו יעמוד לנו ולבעקיטשותינו תמיד

תתפוצצו כולכם מהצלחת רבינו שליט"א, כולם נקבצו באו לך, כל אדמור"י דורינו באו להשתתף בשמחת רום כ"ק רבינו שליט"א.
חסידי לייפניק אינכם במה להתבייש, יש לכם אדמו"ר קדוש ונעלה, וכל המגיבים יפסיקו כבר להגיב, ואדרבה יודו ויאמרו אין קדוש כמותו

הכי טוב שיהיה רבי קבור באומן, ואין שום בעקיטשעס!!!!
אנחנו צוחקים על משחקי הבעקיטשעס, העיקר שיש רבונו של עולם ויש רבי נחמן, חוץ מזה הכל שטויות!!!!

אף אחד לא מתפוצץ (ובוודאי לא מקנאה) וכולם באמת מודים ומשבחים את הוד כבוד קדושתו ועל הבעקיטשעס השונים והמגוונים הרבים כבר מצינו בגמרא על הבבליים שהיו שונים מחכמי אר"י בבגדי שיראין והגמרא מסבירה את זה, ממילא נא לא להאשים אותנו בעוון זילותא " דת"ח "שלחישתן וכולי

אף אחד לא מתפוצץ (ובוודאי לא מקנאה) וכולם באמת מודים ומשבחים את הוד כבוד קדושתו ,ועל הבעקיטשעס השונים והמגוונים הרבים כבר מצינו בגמרא על הבבליים שהיו שונים מחכמי אר"י בבגדי שיראין והגמרא מסבירה את זה, ממילא נא לא להאשים אותנו בעוון זילותא " דת"ח "שלחישתן וכולי

כל מילה של חברי "קוקו מאומן" אמת ויציב ואינם צריכים ראיה

לחסידי כ"ק האדמו"ר עקב רוב התגובות רק עכשיו שמתי לב שבאמת כ"ק אד"ש החליף באמצע בעקיטשע,אשמח לשמוע ביאור הענין אם מישהו יודע ומכיר בסוד העניינים

חברה , תגידו לי באמת השתגעתם כל הרבנים ואדמורים היו אפילו בנו של הבעלזער רב היה,באמת מעניין מה יש לו אתו ,( אולי לומדים בחברותא)

פעם זכיתי לקבל מאת האדמו"ר שליט"א מעות חנוכה, חצי שקל מעוטף בפלסטיק,

המערכת שכח להביא תמונת של התרת נדרים וכן של תשליך מאת כ"ק אדמו"ר שליטא מלייפציג

טיפש אחד שאתה ,זה בדיוק הנקודה, שרעביליך אחרים מצלמים את עצמם וכ"ק מרן אד"ש לא משחק כאלה משחקים ובכלל סולד מפירסום וכל השטויות האלה כמו שחושבים עליו בגלל הבעקיטשעס לגווניהם שזה אך ורק בגלל כבוד אבותיו הקדושים כידוע לי"ח,

לסוס מלייפציק ממני חסיד מלייפניק רואים שאתה לא מתחיל להכיר כ"ק אד"ש ובמקרה כזה יפה השתיקה

אה… ב"ה הגעתם חסידי לייפניק ל40 תגובות

מה אתה חושב? אני עוד אגיע ל100 תגובות!!! יש לי אלפי אלפים וריבוא רבבות חסידים וחסידות!!!

למה לא מביאים תמונות איך שהתרתי את נדרי בערב ר"ה? איך שעשיתי כפרות? איך שהשלכתי עוונותי ובעקיטשוסי לים? איך שערכתי שולחן וחילקתי לעקיח בערב יום הקדוש? את הטיש שערכתי במוצאי יום הקדוש בהשתתפות רבבות חסידי עליון?

אחד מן הגדולות של הרבי מלייפציק, הוא ברקידתו במצוה טאנץ באופן נעלה ונשגב, רוקד בלי נעליים כמעט כשעה שלימה בהתלהבות נוראה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, ופועל ישועות גדולות בקרב הארץ.
יחד עם זאת, הוא ענדע צדיק גדול!!!

זה שכביכול הביא תגובת הרבי הקדוש דומה מאוד לאנשי נינוה ,ובהמה רבה שלהם ,שהיו בס"ה 24 אלף שלא ידעו בין ימינם לשמאלם והמשכ"י ודפח"ח ושפת"י וד"ל.

כל החסידים שלי אכן לא יודעים מימינם ומשמאלם כאשר מרבים להאמין בבעקיטשעס שלי!!

אין לי על השנייה מה לענות אבל חשוב לי שנגיע למספר 'על' בתגובות' גם אם מסתכלים עלינו עקום,לא חשוב,גם ככה צוחקים על הבעקיטשעס הצבעוניים לפחות שידברו מאתנו

גם אני בחלומי נמנה על חסידי לייפניק, ובגלגול הקודם הייתי חסיד לייפציג!!!

כל הסוסים מתבקשים לחזור לאורוות ולהפסיק להרעיש

כנראה שכבודו לא ידע המדרש עה"פ אלה מסעי בנ"י שבנ"י רצו לפני משה ואהרן כסוס רץ לפניו

בכדי לקיים מצות ושמחת בחגך, אשתתף הציבור בשמחתי.

זכינו שחסידות לייפציג – לייפניק קיבלה המון תגובות, וזה משמח הלב

כבר אמר הרופשיצער רב זצ"ל גם כשאני אראה טיפש מוליכים אותו לג"ע ואותי ל….. אמשיך לומר טיפש נשאר טיפש והמבין יבין

היום ראשון, יום שלישי חול המועד סוכות, תשעה, עלה הגה"ק מלייפניק שליט"א עם חלק מחסידיו ויו"ח ירושלימה, בתפלת שחרית ומוסף התפלל אצל כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א, וקיבל שמה עליית שלישי, ואמר ברכת התורה שלפניה ושלאחריה במתיקות ובהתלהבות נפלאה, כנראה שבהמשך זכה לעלות למקום המקדש, וגם עלה לבקר את חותנו החסיד הישיש והמפואר, הרב ר' יצחק וינד שליט"א, ואולי יערוך גם טיש בירושלים עיה"ק, וניתן לברר את הדברים ב'קול לייפניק'.

ל לי ליי לייפ לייפנ לייפני לייפניק

לבעלזא חסיד נא לא לקחת את האדמו"ר אליכם כי יום קודם אד"ש היה אצל כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מויזניץ שליט"א וקיבל עלייה לתורה ומוסף כש"ץ אז לא להתלהב כאילו שאד"ש שייך לבעלזא

אד"ש אכן שייך לכל כלל ישראל, ולא לחסידי בעלזא או ויזניץ בפרט, במשך השנה אד"ש הולך וסובב בכל אפסי ארץ ומזכה את הרבים בחיזוק מוסדותיו הקדושים, חלק מן השנה הוא נמצא בארה"ב וחלק באירופה, וחלק באסיה הרחוקה, והכל למען כבוד שמו יתב', ומסתופף בצל קדושת כל האדמורי"ם של דורינו שליט"א

עריכת השולחן אצל כ"ק אד"ש מלייפניק ביום שמחת תורה הסתיימה אחרי חצות הלילה במוצאי יו"ט, ואחרי כן התקיימה הקפות שניות, ציבור ענק השתתף הן בשולחן הטהור והן בהקפות שנויות.
בגלל שפלותו הגדולה של כ"ק אד"ש לא מפרסמים תמונות של כל האירועים בחצר הקודש, החל מהתרת נדרים, עריכת כפרות, תשליך, טישים בערב ובמוצאי יוה"כ, הנחת סכך על הסוכה בחירת ערבות ואתרוגים, נענועים, שמחת בית השואבה, טיש בחג הסוכות, רקידת מה יפית, חיבוט ערבה, הקפות שנויות, אכן, מי שזכה להשתתף אצל אחד מן המעמדים הנעלים לא ישכח הדברים מעל לוח לבו לעולם.

אני מזועזע מכל התגובות כאן, באמצע ימים הקדושים – עשרת ימי תשובה וחוה"מ סוכות, עוברים בריש גלי על " א ר ו ר ", מי רוצה בימים אלו להתברך ב'ארור' דאורייתא, "ארור מכה רעהו בסתר". מילא אם הייתם מזדהים בשמכם המלא, אז היה האדמו"ר שליט"א יודע מיהם חבריו מהישיבה שצוחקים עליו [ואולי היה אף צוחק יחד עמם], אבל כך לזלזל ולצחוק ללא רחם וללא גבול אנונימי בריש כל חוצות זו נורא מאד, ואיני מקנא בכם מה שיעבור עליכם בשנה הבאה על"ט, וח"ו איני מקלל אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו כתבה בתורתו הקדושה.
ויה"ר שכולכם תזכו לפחות ביום הקדוש הזה יו"ד של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע לשוב ובתשובה שלימה ולבקש מחילה מהאדמו"ר שליט"א, ולא אנונימי מעל במה זו, אלא להתקשר אליו או ליכנס אליו להשתטח לפניו, ובוודאי ברוב טובו וחסדו ימחול לכם, ואז אולי ירחם ה' וינקה ממכם את הארור הרובצת עליכם.
בתקוה להבנה, אחד ממכיריו.

אין על כ"ק אדמו"ר שליט"א מלייפניק יחיו הקנאים ויתפוצצו

ב"ה, שיש כבר נ"ח תגובות, כמנין ח"ן, יה"ר שנמצא חן בעיני אלקים ואדם.
וגם יש בזה סוד כידוע ליודעי ח"ן.

צודק מי שכתב פה על…. דאורייתא אך קשה לי מאוד להזדהות אבל בטוחני שאד"ש ימחול לכל הטפשים והחוטאים כמוני כמנהג הצדיקים מקדמת דנא

עוד מעט, ויהיה יותר תגובות מן חסידים המסתופפים בצל הקודש!!!!

העיקר שתדברנו ממנו!!!!

לכל הסוסים ולכל החמורים ולכל הגמלים ולכל התרנגולים המסתופפים פה, ופותחים את פיהם בתגובה יתירה, הנני לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ותוכלו להסתופף בצל הקודש, ולגבוב גיבובים בחכמה עמוקה ויתירה, להרבות כבוד נחת רוח של בית קודש הקדשים לייפניק ולייפציג, ולעשות תמונות רבות של כל הבעקטישעס וסטרוקס.

לייפניק בגימטריא 290 כמנין "צר" "רץ" מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בלייפניק וממילא התגובות לא יגיעו ליותר מן החסידים כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא ומתרחבת לפי הצורך והעיקר שאנו מוחלים לכל מי שמקנא בנו ולכל מי שמקנא לנו,ושלום על ישראל

מרנן לראות ומזעזע לחשוב שיש עוד צדיקים בדורנו דור עני צדיקים שמסתובבים אצלו סוסים וחמורים גמלים ותרנגולים כדי לקבל תיקון

מעניין לדעת מי זכה שיהיה קביעת מקום לשינה בתקופת שהות האדמו"ר בישיבה דחסידי בעלזא בימי בחרותו?
ובוודאי אין זה אלא קביעות מקום לשינה בלבד, כי באמת האדמו"ר אינו יושן כלל, הוא יושב ודבוק בקונו עשרים וארבע שעות ביממה, וגם כאשר הוא ישן אינו אלא דמיון בעלמא לשבר את האוזן

כ"ק אד"ש שמח מאוד שיש לו כבר ס"ח חסידים הגולשים ומגיבים, כמנין 'חיים',
וכן ירבו עד לרבי רבבות, עד שיאמר אדם "צר' לי המקום!!!!

עירי מעקינטאש יושבת סמוך ונראה לעיר לייפניק, איני זוכר שהיה שמה פעם אדמו"ר חסידי

איני יודע מה אתה שח, חסידות לייפניק עומדת כבר כשלש מאות שנים, ויש לנו אדמורי"ם וחסידים עד לאין קץ ושיעור!!!!!

ב"ה, שיש כבר שבעים מגיבים, וזה לעומת זה, שבעים חסידים בחסידות לייפניק

אשמח מאוד ונהיה אסירי תודה אם תוכל להביא תמונות מכ"ק אד"ש בתפילת ר"ח ולא"ב שלאחמ"כ או סעודת ר"ח או כל דבר שבקדושה שאפשר להתעורר על ידו להבוב"ה ית"ש

ב"ה מתקרבים למספר 88 שזה כפול 4 (כנגד השם הק") ממספר התמונות שהיו בכתבה (שהם כנגד 22 אותיות התוה"ק וד"ל )

יתפוצצו הקנאים

לאדמור ממעקינטאש שני לייפניק איכא בשוקא וכאן מיירי מלייפניק שליד הודו נאנאש והכל על מקומו יבא בשלום וד"ל

לביבי תויאש ליהוי ידוע לך שלאד"ש יש משפחה מבורכת ויש אדמורים הרבה יותר משתיים כך שחבל לחפש בדיוק על המפה איפוא המקור והמבין יבין

אני נהנה מההצלחה שלו והוא בן אדם שנחמד מאד ועוזר לכל מיני אנשים פרטיים ומחייך לכל אחד ואם כל אחד.

לביבי אנו מוחים בזה על כבודו של מרן אדמור מנאנאש היושב באמריקע ומצודתו פרוסה על כל יושבי תבל. איך העזת להצמיד את לייפניק לנאנאש
לא קרב זה אל זה אדמור שליטא מנאנאש ידוע זה יובל שנים בהפצת תורה
וחסידות אצל אחינו הליטאים והספרדים במסירות נפש ובפרט בימי בין הזמנים
ואכמ"ל
חסידי נאנאש בכל העולם כולו המסתופפים בצל אדמור
הקדוש מנאנאש שליטא

כל מילה אמת ומיותרת.שכן קרוב

אין מילים בפינו להודות לא-ל הטוב, על שאנו זוכים שישנם כבר שמונים חסידים-מגיבים האוחזים בצל כנפי הקודש מרן אדמו"ר שליט"א מלייפניק-לייפציג, וכן ירבו חסידים וחסידות, מגיבים ומגיבות, לתפארת בית קדשינו ותפארתינו מלייפניק-לייפציג.

סבבא

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

מחלוקת גדולה נפלה בין באבוב-48 לבין חסידי לייפניק, למי יש יותר מגיבים, האם לחסידי לייפניק או לחסידי באבוב-48, כה לחי והמשיכו במחלוקת נעלה זה.

כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א נמצא עתה בארה"ב, מלקט נפזרות ומעלה ניצוצות ירוקים מאחינו בני ישראל

מקוה שישארו כמה עצמות ירוקים גם ללייפניקע קעץ בארץ הקודש

מי שלימדו אותו לספור בחיידר יודע שלבאבוב יש יותר ולמי שלא יודע לספור עד 200 שילך ללמוד ליב"ה

מה זה ליב"ה שייגעץ ארויס

רבינו שליט"א נמצא כעת בארה"ב לטובת מוסדותינו הקדושים בארץ ישראל, בימים הקרובים נפרסם את סדרי מעמד הקבלת פנים שנערוך לרבינו שליט"א כשיחזור ארצה.

ליב"ה זה סוג של ריטלין לשיפור למידה של תלמידי חינוך מיוחד

כ"ק רבינו הקוה"ט שליט"א מלייפניק שהה בשבת העל"ט פרשת לך בקרית יואל והתספוף בצ"ק ש"ב גאון ישראל וקדושו האדמו"ר מסטמר – פלג האהרונים שליט"א ונתכבד בכבוד מלכים, ברכת המזון בליל שבת, תפלת שחרים ביום השבת, ויתפוצצו המקנאים למיניהן

לכל המעוניין
מה רוצים מהאדמו"ר שליט"א זה בכה וזה בכה, ידידי האדמו"ר שליט"א למד אתי בישיבת בעלזא בירושלים ואח"כ בחברותא, מאיר פנים לכל אדם , יש לו מילה טובה לכל בנאדם ובפרט לשבורי לב שעושה אתם הרבה חסדים וששים ושמחים להיות בקרבתו, תפסיקו להגיב ותנו לו לחיות בצנעה ובשקטה כפי רצונו, מקורב לסאטמאר דרך דודיו היו הרה"ג ר' מענדל [אבי הרה"ג משה שליט"א דומו"ץ סאטמאר בבארא פארק וחתנו של הגה"צ גאב"ד קארלסבורג שליט"א מפארי התלמידים] ואחיו ר' משה פריעדמאן ז"ל מהמקורבים אצל רבינו הק' זי"ע, ולהשומעים בקולי יונעם ויבא עליכם כל הברכות האמורות בתורה

אמת ויציב

גם אני למדתי אתו בישיבת בעלזא בירושלים, ואוכל להעיד עליו כל השבחים המובאים בתגובת ידידי, ואף יתר מכן, אוכל להגיד שלא פסק פומיה מגירסא, וכמעט שלא ישן בלילות, אכן, אני רוצה בפרסומו ובפרסום חצרו הקדוש

תגובה לבן ידיד
התגובה שכתבת על תגובתי נראה עם הרבה ליצנות, תזהר!!!
בנוסף להנ"ל הוא גם מקורב לכ"ק אדמו"ר מהרז"ל מסאטמאר שליט"א דרך בן דודו הר"ר אהרן פרידמן מנהל העיתון "דער איד"

ידידי היקר, מה אתה רוצה?
אכן, רבינו שליט"א גדול וקדוש, ויש לו קשר לכל החצירות, אכן כן הוא

ליידיגייערס תפסיקו כבר!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

בשבת קודש שעבר פרשת לך נתכבד כ"ק רבינו הגה"ק מלייפנציק שליט"א בזמר כל מקדש אצל כ"ק האדמו"ר הגה"ק מסטאמר מהר"א מקרית יואל, וכן נתכבד בברכת המזון בסעודת ליל שבת קודש,
איפה הוא ישהה בשבת זה? ואיזה כיבודים יתכבד? בוודאי נזכה לשמוע בקול לייפציג

אולי תפסיקו כבר

אולי תפסיקו כבר ליידיגייערס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

כואב לי לראות תגובות המטופשות אולי תקדיש מזמנך לאתר את בעלי האתר ותשפיע עליהם שיפסיקו כבר עם התגובות על רבינו הקוה"ט שליט"א

על הכל אנחנו מודים לך… ובמיוחד שזכינו כבר ל100 תגובות, והתגובה שלי היא התגובה 101…
כה לחי…

לא עיינת טוב בתגובה לייפניק ליד הודו נאנאש ונאנאש זה מקום אחר
ואת"ל לייפניק בגימט; במס"ק עה"כ הודו נאנאש וד"ל

ביבי תויאש ס"ט

כל זכות קיומינו הוא אך ורק בזכות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אנו מחכים שכבר יחזור מנדודיו ארצה בקרוב.

מיודעי דבר נודע לנו שלאור האהדה הסוחפת לאדמור שליטא מלייפניק
מתכוננים המוני החסידים ומעריצים ואוהדים להגיש בקשה דחופה לצירופו
למועצגה"ת ומבקשים בזה מכל המעריצים לחתום כאן שמם כדי שנוכל כבר
להזיז ענינים
בברכת ידידים
משב"ק

הנך צודק, חייבים לצרפו למועצת גדולי התורה מיידי!!!!
הנני בטוחים שכ"ק האדמו"ר שליט"א יהיה בכוחו להכריע אודות ההתייצבות לצבא, ברוח קדשו וברוחב תבונתו יביא לידי ההכרעה הסופית

גם אדמו"רי באבוב, 45 ו48 יסכימו שכ"ק האדמו"ר מלייפציק ולייפניק שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, ואולי גם יעדיפו שיהיה יו"ר המועצג"ת

העיקר שתדברו מאתנו!!! זכות גדול לדבר ולקשקש בעניני צדיקים, ובכן העיקר שתדברו מאתנו, ואפילו שתדברו שטויות, פון מיינע טישען אין בענקלעך, פון מיינע בעקישטעס אין מיינע שוהל'ן, פון מיין דרייען זיך ביי ר' אהרן אין ביי די מועצג"ת, בכל זאת, העיקר שאתם עסוקים בי, ויש לנו תגובות יותר מהרבה רבי'ס, הכל כדאי, והעיקר שתדברו מאתנו.

מחאה נמרצת על כתיבת תגובה כביכול בשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
אם ברצונך לכתוב את העולה על דעתך אל תתלהו באילן גדול.

הגם שאיני חסיד נלהב, הנני מצטרף אל המחאה, להשתמש באיצטלא דרבנן, כאילו בשם האדמו"ר שליט"א, הנודע בשער בת רבים כגאון ישראל וקדושו, ואיך מרבים לתעתע בו, הלא לחישתן לחישת עקרב עקיצתן עקיצת נחש….

כתבתי כבר תגובתי ביום י"ג חשוון העעל"ט , מה רוצים מהרבי שליט"א עושים פה ליצי ליצנות על חשבונו מדי יום ביומו כבר כמה חדשים ושופכים את דמו , חברה !! האם השתגעתם?? תפסיקו, הוא יושב בביתו בצנעה בלי רעש גדול , טוב לב ועושה הרבה חסד בצנעה כמו שזכור לי בישיבה וכן שמעתי משכיניו , בבקשה תפסיקו לבזות אותו, לא תעמוד על דם רעך- שייך גם על אדמו"ר

אתה צודק, מה רוצים מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א? תפסיקו כבר!!! די!!! נמאסתם!!!

זה חלק מן היסורים והצרות שחייבים לקבל בשמחה

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א חוזר בשבוע זה ארצה, כאשר שהה לאחרונה בארצות נכר לחיזוק מוסדותיו הקדושים.
תבא הודעה נפרדת אודות זמן ומיקום קבלת פניו הקדושות.

אולי אפשר לדעת היכן מסתתרים מוסדותיו הקדושים ומדוע לא לקרוא לילד בשמו
לצורך פרנסת ביתו מה הבושה גדולי הצדיקים היו מסבבים בעיירות
לפרנסתם ואגב כך חיזקו ידי העם שבשדות בדבר ישועה ורחמים

אם חסידות ממוצעת המונה בלעה"ר כשלוש מאות משפחות, הגיעה ל-5 תגובות, כמה מונה חסידות שהגיעה ל-102 תגובות?

אכן, עיר לייפניק היה ידוע כעיר גדול, והיה שמה היריד, הרבה אנשים מסתובבים שמה, ובגלל כן יש הרבה חסידי לייפניק!!

ידוע כעיר גדול, והיה שמה היריד, הרבה אנשים מסתובבים שמה, ובגלל כן יש הרבה חסידי לייפניק!!

ב"ה, בחסידות לייפניק ישנם חסידים הרבה, עדות חיה לכך, כאשר כקאדש"ל עורך טיש, ועומדים צפופים עלי כסאות בכמה קומות, ואין לחסידות זו מה להתבייש משאר החסידות הממוצעות!!

לכבוד יאמרו המושלים,
אחדשה"ט,
תגיד לי בבקשה מתי עורך כקאדש"ל טיש? אני רוצה לבא להשתתף.
בכ"ר
ידידך, בואו חשבון

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן