בביתר נערכה שמחת הברית לבן הגרא''ש שטיגליץ דומ''ץ חסידי צאנז בביתר, השתתפו בשמחה אדמורי''ם ורבנים - אלי דויטש תיעד