קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים נטלו חלר במעמד חנוכת הבית לביהמ''ד דחסידי בעלזא בקרית גת נשאו דברים הדומ''ץ הגר''פ פאדווא הגבאי הרה''ח ר' שמעון וואלף קליין ועוד - צפו