כ''ק האדמו''ר מסטריקוב ירושלים שליט''א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו ברח' צפניה בירושלים לרגל הילולת זקינו כ''ק האדמו''ר זצ''ל - צילום ברוך אוביץ