מתוך אלפי חקלאים שקיבלו על עצמם לשמור את שנת השמיטה הבעל"ט על כל דקדוקיה, התכנסו בקיבוץ החסידי 'חפץ חיים' כמאה מחקלאי האזור בבגדי שבת לכינוס 'קבלת שבת הארץ' • כשהם מהלכים בגאון בין ילדי המושבים המריעים ומנופפים להם בדגלים, צעדו גיבורי הכח לעבר אולם הכינוסים, שם השתתפו בדרשות הלכה ואגדה לקראת השמיטה • גדולי ישראל שנכחו במעמד הרעיפו עליהם את ברכותיהם וחילקו להם מן הפרי המלכותי 'שירבו זכויותיהם כרימון' • המעמד נערך אמש בראשות גדולי ישראל ובראשם מרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א • נשאו דברים: מרן הגר''ח קנייבסקי, כ''ק האדמו''ר ממודז'יץ, הגר''י זילברשטיין, הגר''א פילץ, ועוד • שוקי לרר תיעד את המעמד