כ''ק אדמו''ר מהרי''ד מלעלוב שליט''א אמר את הסליחות הראשונות בהיכל בית מדרשו ברח' בר אילן בירושלים - צילום מ.ה.