הגה''צ אב''ד בעלעד שליט''א ערך בערב יום הדין אחר תפילת שחרית התרת נדרים בבית מדרשו בב''פ