מרנן ורבנן הגיעו מספר שעות לפני יום הדין למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן שליט''א להתברך לקראת יום הדין במעמד נכחו מרן הגר''ח קנייבסקי מרן הגר''ג אדלשטיין ומרן הגר''א פינקל שליט''א במעמד התפללו מרנן ורבנן על העם היהודי שיזכה לכתיבה וחתימה טובה - משה גולדשטיין תיעד את המעמד ההיסטורי