מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי הגיע לב''ב לביהמ''ד חניכי ישיבת עטרת ישראל למסור שיחת חיזוק והתעוררות לקראת הימים הנוראים - צילום שוקי לרר