מאות מתושבי בני ברק נהרו אמש להשתתף בשולחן ט"ו בשבט מיוחד שערך כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א, ברח' דונולו בעיר • האדמו"ר, שנודע כפה מפיק מרגליות, נשא מדברות קודשו כשהחסידים מצטופפים ומאזינים בקשב רב לדבריו. כמו כן חילק לנוכחים פירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל

תמונות:

ט''ו בשבט בספינקא דונולו (1) ט''ו בשבט בספינקא דונולו ט''ו בשבט בספינקא דונולו (2) ט''ו בשבט בספינקא דונולו (3) ט''ו בשבט בספינקא דונולו (4)