קהל רב, חסידים ואנשי מעשה הצטופפו אמש בצילו של כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א, בעריכת שולחנו הטהור לרגל ראש השנה לאילנות • האדמו"ר ברך על שבעת המינים, וחילק מהם לקהל החסידים ♦ וידאו

תמונות מבית מדרשו:

ט''ו בשבט בחצר טשערנאביל ארה''ב (3) ט''ו בשבט בחצר טשערנאביל ארה''ב ט''ו בשבט בחצר טשערנאביל ארה''ב (1) ט''ו בשבט בחצר טשערנאביל ארה''ב (2)