מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן שליט''א הגיע היום בשעות הבוקר לישיבת גאון יעקב למסור שיחת חיזוק לקראת היום הקדוש הקרב ובא - משה גולדשטיין תיעד