צפו בגלריה מרבה של רוסיה הגר''ב לאזאר בעריכת כפרות ובחלוקת עוגות דבש לשנה טובה ומתוקה