תושבי רמות, חסידי ותלמידי בית אונגוואר השתתפו בטיש ט"ו בשבט שערך כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א, בהיכל בית מדרשו בקרית אונגוואר - רמות ירושלים • האדמו"ר נשא מדברות קודשו וקם לריקוד מיוחד לכבוד החג ♦ וידאו

וידאו ותמונות ♦ תיעוד: שמואל דריי.

ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (14)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (15)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (16)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (1)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (2)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (3)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (4)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (5)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (6)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (7)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (8)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (9)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (10)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (11)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (12)
ט''ו בשבט אונגוואר ירושלים (13)