האד' הכניס לנו באשדוד שמחה וחסדישע טישים!
הייתי שם במוצאי יום הקדוש
היה מחזה נהדר הריקודים של האד'