צפו בגלריה ממראות ערב ומוצאי יום הכיפורים תשליך, כפרות, חלוקת לעק'ך, ומוצאי יום טוב אצל הגה''צ ראש ישיבת שומרי אמונים שליט''א הגר''א געלדציילער בהכל ישיבת שומרי אמונים בירושלים - צילום JDN