נכד האדמו"ר מסאטמאר חגג בר מצווה • סיקור

המונים מבני היהדות הנאמנה, השתתפו בשמחת ה'בר מצווה' לבן הרה"צ חיים צבי טייטלבוים שליט"א, רב קהילת סאטמאר ירושלים, נכד כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א • סיקור וגלריה

המוני תלמידי וחסידי סאטמאר והמונים מבני היהדות הנאמנה, השתתפו בשמחת ה'בר מצווה' לבן הרה"צ חיים צבי טייטלבוים שליט"א, רב קהילת סאטמאר ירושלים, נכד כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

ה'בר מצווה' נחגג ברוב פאר והדר בשיכון סאטמאר בירושלים, ולשמחה הגיעו מרנן ורבנן כ"ק מרן גאב"ד העדה החרדית שליט"א, חברי הבד"ץ שליט"א, לצד רבני ירושלים, גדולי התורה ומנהיגי הקהילות בארה"ק.

לכבוד השמחה הוקם ברחבת ביהמ"ד ויואל משה 'שאטער' מפואר רחב ידיים, בכדי לקלוט את הציבור הגדול. עסקני הקהילה פעלו ללא ליאות להעמיד את השמחה על כל פרטיה כראוי וכיאות.

בבוקר צום גדליה, התקיים מעמד 'הנחת תפילין' בביהמ"ד הגדול 'ויואל משה' במעמד כל תלמידי הישיבה הגדולה והישיבה הקטנה, עם רבני הישיבות, תלמידי הת"ת ומלמדיהם.

הרב שליט"א הניח את התפילין לבנו חתן הבר מצווה. אחרי התפילה נאם הרב שליט"א בנועם דבריו בקדושת מצוות תפילין, וכן עורר אודות כוחם וסגולתם של ימי הבחרות.

בשעה שמונה בערב התחיל מעמד הבר מצווה, כאשר כל בני הקהילה נהרו לשאטער הגדול, נטלו ידיהם לסעוד בסעודת מצווה. השאטער הגדול התמלא, וכל אלפי מקומות הישיבה והפראנצע'ס היו מלאים עד אפס מקום.

בהופעת כ"ק מרן גאב"ד העדה החרדית שליט"א, הוקרא מכתב ששלח כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לרגל שמחת הבר מצווה, על ידי הגאון המפורסם רבי שלמה יודא הירש שליט"א, מרבני סאטמאר.

הס הושלך בקהל כאשר הודיעו על שמיעת דברות קודש מאת כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שנשמעו בהדרת קודש וביראת הכבוד באמצעות הטלפון.

האדמו"ר שילב בדבריו דברי דרוש נפלאים אודות עניין יום הבר מצווה ומעלת סעודת המצווה, עם ביאור עניני ימים הנוראים בו אנו עומדים.

לאחר מכן, נשא דברי התרגשות הדוד, גאב"ד מאקאווא שליט"א, שהזכיר את זכרונו של אחיו הרה"צ ר' אפרים לעמבערגער זצ"ל ממאקאווא ארה"ב, חמיו של הרה"צ הרב שליט"א, אשר חתן הבר מצווה קרוי עליו.

טרם התחיל חתן הבר מצווה לדרוש, כנהוג, ביקש אביו מכל הנאספים, שלמרות שנתאחרה השעה, ואין ברצונו להטריח את הציבור, בכל זאת מבקש שיניחו לחתן הבר מצווה לומר את כל ה'פשעטל' מהחל ועד כלה, והדגיש כי זקנו האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל הקפיד מאוד שחתן הבר מצווה יאמר כל הפשעטל, ולא יפריעו באמצע דבריו.

[nggallery id=287]

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן