מאות מתושבי חולון השתתפו במעמד הקבלת פני רבו לנשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן שליט"א והראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א • הגר"י יוסף שיבח את הגר"ח רבי על פעילותו הברוכה בחולון: "לפני החתונה היה יושב בנתיב בנימין במשך שעות ולומד יביע אומר, לכן זכה לפסוק הלכות ולכוון לאמיתה של תורה"

מאות השתתפו במעמד שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו לנשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, והראשל"צ הגר"י יוסף שנערכה ע"י מוסדות עטרת חכמים בראשות הגר"ח רבי.

במעמד שהתקיים באולמי גלארי פלאס בחולון נשא דברים מרן הגר"ש כהן בדבריו ציין את חשיבות מצוות סוכה והביא את דברי הגמרא שלעתיד לבא כאשר יבוא הגוים ויראו מה הקב"ה רוצה לעשות לעם ישראל, ישאלו מה איתנו, יגיד להם הקב"ה הם מקימיים מצוות, יגידו גם אנחנו נקיים, ואז הקב"ה ייתן להם לעשות סוכה, והקב"ה יוציא חמה מנרתיקה ויבעטו בסוכה ויצאו ממנה, שואלים התוס' מה יש? אפילו ישראל שיושב בסוכה ומצטער בסוכה פטור, אז למה אתה אומר לגויים להישאר?, אומר התו"ס נכון תצאו מהסוכה, אבל למה בעטתם?!

ועל כך הזכיר מרן הגר"ש את הגשם שירד בליל חג הסוכות, "אצלנו ירד גשם בסוכות היינו בצער גדול, לפני שנשב לברך לישב בסוכה בלילה הראשון התחיל גשם, אמרנו רבונו של עולם מה נעשה וברוך ה' הפסיק הגשם ויכלנו לשבת ולקיים מצוות סוכה, אנחנו שיוצאים מהסוכה בוכים ויוצאים ואילו הגויים בועטים, זה ההבדל ביננו לבין הגוים". אמר.

הראשל"צ הגר"י יוסף בדבריו שיבח את הגר"ח רבי על פעילותו הברוכה בהרבצת תורה בחולון וציין כי הסייעתא דשמייא שלו זה בזכות עמלו בספרי מרן זצ"ל,

"הרב רבי זוכה לסייעתא דשמיא בזכות זה שהגה הרבה בספרי מרן , אני זוכר בצעירותו הוא לא זז מספרי מרן, לפני החתונה היה יושב בנתיב בנימין במשך שעות ולומד יביע אומר, לכן זכה לפסוק הלכות ולכוון לאמיתה של תורה.

צילום: יעקב כהן