כ''ק האדמו''ר מספינקא גני גד שליט''א ערך את שולחנו לרגל אושפיזא דיצחק בסוכת בית מדרשו בשיכון ה' - צילום בעריש פילמר