לתמונה מס' 1: יש לציין שזה עוד אתרוג מהחוקי חיים משומרי אמונים זצ"ל