המוני בני אדם חסידים ואנשי מעשה, נטלו חלק בשמחה הגדולה בחצר האדמו"ר מתולדות אהרן • גלריית ענק, עם 156 תמונות

המוני חסידים ואנשי מעשה ובראשם אדמו"רים ורבנים, נטלו חלק אמש בשמחה הגדולה של נישואי בת כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, ונכד כ"ק ראב"ד סאטמאר הגה"צ רבי ישראל חיים מנשה פרידמן שליט"א, בן בנו הגאון רבי אברהם ברוך פרידמן שליט"א אב"ד סאטמאר – הערימאן.

קרא עוד:

[postim]

השמחה נחוגה ברוב שמחה וצהלה, באוהל ענק שהוקם במיוחד לכבוד השמחה באיזור התעשיה 'הר טוב' בבית שמש.

זרם האח"מים לא פסק מלהגיע ולברך את המחותנים במהלך הקבלת פנים, החופה, והמצוה טאנץ. שיא האירוע נרשם בריקודו המיוחד של כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א לפני בתו הצעירה.

כמו כן צעירי החסידות גרמו שמחה וקורת רוח מרובה לאדמו"ר, כשהציגו את עבודת הכוהנים ושירת הלווים בבית המקדש, שכן האדמו"ר הוא כהן, והיה זה רמז עבה, שנזכה בקרוב לראות את האדמו"ר עומד ומשמש לפני האלוקים בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה.

בשולחן הכבוד נראו מפארים את השמחה האדמו"רים: מלעלוב ארה"ב, פינסק קרלין, בוהוש, קרעטשניף, קרעטשניף קרית גת, לוצק, קרעטשניף סיגעט, סטראפקוב, ראצפערט, כ"ק גאב"ד ירושלים.

הרבנים הגאונים הצדיקים: רבי אברהם יצחק אולמאן חבר הבד"ץ, רבי יעקב מנדל יורוביץ חבר הבד"ץ, רבי מנחם מנדל הגר אב"ד ויז'ניץ, רבי מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ, המשגיח רבי דן סגל, רבי משה קאהן ר"י תולדות אהרן, רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד חסידי סאטמאר בארה"ק, רבי חיים צבי מייזליש ר"י סאטמאר בני ברק שליט"א.

השמחה לא הסתיימה, עד שהבוקר עלה.

צפו ב-156 תמונות מרהיבות • צילום: שוקי לרר

שמחת בית תולדות אהרן (147)
שמחת בית תולדות אהרן (148)
שמחת בית תולדות אהרן (146)
שמחת בית תולדות אהרן (154)
שמחת בית תולדות אהרן (151)
שמחת בית תולדות אהרן (149)
שמחת בית תולדות אהרן (150)
שמחת בית תולדות אהרן (153)
שמחת בית תולדות אהרן (152)
שמחת בית תולדות אהרן (1)
שמחת בית תולדות אהרן (2)
שמחת בית תולדות אהרן (3)
שמחת בית תולדות אהרן (4)
שמחת בית תולדות אהרן (5)
שמחת בית תולדות אהרן (6)
שמחת בית תולדות אהרן (7)
שמחת בית תולדות אהרן (8)
שמחת בית תולדות אהרן (9)
שמחת בית תולדות אהרן (10)
שמחת בית תולדות אהרן (11)
שמחת בית תולדות אהרן (12)
שמחת בית תולדות אהרן (13)
שמחת בית תולדות אהרן (14)
שמחת בית תולדות אהרן (126)
שמחת בית תולדות אהרן (15)
שמחת בית תולדות אהרן (16)
שמחת בית תולדות אהרן (17)
שמחת בית תולדות אהרן (18)
שמחת בית תולדות אהרן (19)
שמחת בית תולדות אהרן (20)
שמחת בית תולדות אהרן (21)
שמחת בית תולדות אהרן (22)
שמחת בית תולדות אהרן (23)
שמחת בית תולדות אהרן (26)
שמחת בית תולדות אהרן (27)
שמחת בית תולדות אהרן (28)
שמחת בית תולדות אהרן (29)
שמחת בית תולדות אהרן (30)
שמחת בית תולדות אהרן (31)
שמחת בית תולדות אהרן (32)
שמחת בית תולדות אהרן (143)
שמחת בית תולדות אהרן (142)
שמחת בית תולדות אהרן (125)
שמחת בית תולדות אהרן (33)
שמחת בית תולדות אהרן (34)
שמחת בית תולדות אהרן (35)
שמחת בית תולדות אהרן (36)
שמחת בית תולדות אהרן (37)
שמחת בית תולדות אהרן (38)
שמחת בית תולדות אהרן (39)
שמחת בית תולדות אהרן (40)
שמחת בית תולדות אהרן (41)
שמחת בית תולדות אהרן (42)
שמחת בית תולדות אהרן (43)
שמחת בית תולדות אהרן (44)
שמחת בית תולדות אהרן (45)
שמחת בית תולדות אהרן (46)
שמחת בית תולדות אהרן (47)
שמחת בית תולדות אהרן (48)
שמחת בית תולדות אהרן (127)
שמחת בית תולדות אהרן (49)
שמחת בית תולדות אהרן (144)
שמחת בית תולדות אהרן (50)
שמחת בית תולדות אהרן (51)
שמחת בית תולדות אהרן (52)
שמחת בית תולדות אהרן (53)
שמחת בית תולדות אהרן (54)
שמחת בית תולדות אהרן (55)
שמחת בית תולדות אהרן (56)
שמחת בית תולדות אהרן
שמחת בית תולדות אהרן (57)
שמחת בית תולדות אהרן (58)
שמחת בית תולדות אהרן (59)
שמחת בית תולדות אהרן (60)
שמחת בית תולדות אהרן (61)
שמחת בית תולדות אהרן (62)
שמחת בית תולדות אהרן (63)
שמחת בית תולדות אהרן (64)
שמחת בית תולדות אהרן (65)
שמחת בית תולדות אהרן (66)
שמחת בית תולדות אהרן (67)
שמחת בית תולדות אהרן (68)
שמחת בית תולדות אהרן (69)
שמחת בית תולדות אהרן (70)
שמחת בית תולדות אהרן (72)
שמחת בית תולדות אהרן (73)
שמחת בית תולדות אהרן (74)
שמחת בית תולדות אהרן (75)
שמחת בית תולדות אהרן (76)
שמחת בית תולדות אהרן (77)
שמחת בית תולדות אהרן (78)
שמחת בית תולדות אהרן (79)
שמחת בית תולדות אהרן (80)
שמחת בית תולדות אהרן (81)
שמחת בית תולדות אהרן (82)
שמחת בית תולדות אהרן (83)
שמחת בית תולדות אהרן (84)
שמחת בית תולדות אהרן (85)
שמחת בית תולדות אהרן (86)
שמחת בית תולדות אהרן (87)
שמחת בית תולדות אהרן (88)
שמחת בית תולדות אהרן (89)
שמחת בית תולדות אהרן (90)
שמחת בית תולדות אהרן (91)
שמחת בית תולדות אהרן (92)
שמחת בית תולדות אהרן (93)
שמחת בית תולדות אהרן (94)
שמחת בית תולדות אהרן (95)
שמחת בית תולדות אהרן (96)
שמחת בית תולדות אהרן (71)
שמחת בית תולדות אהרן (25)
שמחת בית תולדות אהרן (24)
שמחת בית תולדות אהרן (97)
שמחת בית תולדות אהרן (98)
שמחת בית תולדות אהרן (99)
שמחת בית תולדות אהרן (100)
שמחת בית תולדות אהרן (101)
שמחת בית תולדות אהרן (102)
שמחת בית תולדות אהרן (103)
שמחת בית תולדות אהרן (104)
שמחת בית תולדות אהרן (105)
שמחת בית תולדות אהרן (106)
שמחת בית תולדות אהרן (107)
שמחת בית תולדות אהרן (108)
שמחת בית תולדות אהרן (109)
שמחת בית תולדות אהרן (110)
שמחת בית תולדות אהרן (145)
שמחת בית תולדות אהרן (111)
שמחת בית תולדות אהרן (112)
שמחת בית תולדות אהרן (113)
שמחת בית תולדות אהרן (114)
שמחת בית תולדות אהרן (115)
שמחת בית תולדות אהרן (116)
שמחת בית תולדות אהרן (135)
שמחת בית תולדות אהרן (117)
שמחת בית תולדות אהרן (118)
שמחת בית תולדות אהרן (119)
שמחת בית תולדות אהרן (120)
שמחת בית תולדות אהרן (121)
שמחת בית תולדות אהרן (122)
שמחת בית תולדות אהרן (123)
שמחת בית תולדות אהרן (124)
שמחת בית תולדות אהרן (155)
שמחת בית תולדות אהרן (128)
שמחת בית תולדות אהרן (129)
שמחת בית תולדות אהרן (130)
שמחת בית תולדות אהרן (131)
שמחת בית תולדות אהרן (132)
שמחת בית תולדות אהרן (133)
שמחת בית תולדות אהרן (134)
שמחת בית תולדות אהרן (136)
שמחת בית תולדות אהרן (137)
שמחת בית תולדות אהרן (138)
שמחת בית תולדות אהרן (139)
שמחת בית תולדות אהרן (140)
שמחת בית תולדות אהרן (141)