לקיים בנו: בכל רחבי הארץ יעצרו בחצות לאמירת י"ג מידות רחמים לרפואת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א • עצרות המוניות בכותל המערבי, במערת המכפלה, בבתי הכנסת והמדרשות • עמ"י מתאחד בתפילה אדירה והסטורית לרפואת פוסק הדור • בפנים: פירוט מקומות התפילה הקרובים להצטרפות לתפילות

בהיכלי התורה והישיבות נמשכות כל העת התפילות והתחינות לרפואתו השלימה של הגרי"ש – רבי יוסף שלום בן חיה מושא שליט"א אלישיב.

קרא עוד:

[postim]

אמש דווח כי מצבו הידרדר שוב, והרופאים שללו אפשרות לנתקו ממכשירי ההנשמה על מנת לבצע טיפול חיוני. עשרות עצרות ותפילות נערכות ב- 72 השעות האחרונות מאז היוודע מצב המידרדר של רבן של ישראל פוסק הדור.

הערב בכל רחבי העולם מבקשים לקרוע שערי שמים בעשרות עצרות תפילה החל מן הכותל, מערת המכפלה, הישיבות הגדולות ומוסדות הלימוד בכל רחבי העולם.

בישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות  בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמחה הכהן קוק תיפתח עצרת בשעה 22:45, הציבור נקרא להשתתף, גם בבית שמש תערך הערב עצרת תפילה וקריאת תהילים מרכזית בשעה 23:00 בביהכנ"ס "שערי תורה" בקריה החרדית.

רמקולים בירושלים הכריזו על עצרת תפילה שתחל בשעה 23:00 בביהכ"נ המיתולוגי 'זכרון משה' בשכונת עזרת תורה בירושלים.

בשעה 23:55 יעצרו המוני יהודים החוששים לשלומו של הגרי"ש מכל עסוקיהם, ויתפנו לומר בצוותא חדא י"ג מידות רחמים על מנת לבקוע שערי שמים בתפילה ובתחנונים ולחולל נס לרפואת הגרי"ש שליט"א. רבים יתרכזו בשעה זו במערת המכפלה ובכותל המערבי.

מודעות נתלו ברחבי בני ברק המודיעות על עצרות תפילה החל מהשעה 23:00 בבתי הכנסת בעיר: בביהכנ"ס הגדול ברח' רבי עקיבא, בהיכל כולל נחלת משה ברח' מלצר, בהיכל ישיבת פוניבז', ביכהנ"ס 'לדרמן' שבראשות חתנו של הגרי"ש, הגר"ח קנייבסקי ברח' רשב"ם, בביהכנ"ס המרכזי בשכונת רמת אלחנן, ובציונו של הרב שך זצ"ל בביה"ח בבני ברק.

"הן קל כביר לא ימאס תפילת רבים"