המונים מתושבי מאנסי השתתפו בסעודת הילולא לזכרו של כ''ק האדמו''ר הרה''ק רבי חיים זאנוויל מריבניץ זיע''א בראשות אדמורי''ם ורבנים, את המשא המרכזי נשא הגר''מ גרין ר''י דמאנסי - צילום י. סנדיק