צפו בגלריה מזמן שמחתינו אצל הגאון רבי בערל לאזאר שליט''א רבה של רוסיה - תיעוד