קהל רב, חסידי ואוהדי בית מונקאטש הסתופפו בצילו של כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, ערך טיש מיוחד לרגל חמשה עשר בשבט • האדמו"ר נשא מדברות קודשו, וחילק פירות ט"ו בשבט לקהל הנוכחים • תמונות

צפו בגלריה:

ט''ו בשבט במונקאטש ט''ו בשבט במונקאטש (1) ט''ו בשבט במונקאטש (2) ט''ו בשבט במונקאטש (3) ט''ו בשבט במונקאטש (4) ט''ו בשבט במונקאטש (5) ט''ו בשבט במונקאטש (6) ט''ו בשבט במונקאטש (7) ט''ו בשבט במונקאטש (8)