קהל בחורי חסידי סקווירא ב''פ שמעו שיחת פתיחת הזמן מכ''ק האדמו''ר מסקווירא ב''פ שליט''א, בסיום המעמד עברו הבחורים להתברך לקראת הזמן החדש - תיעוד