קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין כ''ק האדמו''ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל נכד לחתנו הגרש''א אשכנזי שליט''א ר''י נדבורנה | השמחה נערכה בהיכל ביהמ''ד נדבורנה בקרית נדבורנה בב''ב - צילום די וואך