וויליאמסבורג: קהל רב נטל חלק בשמחת החתונה לבת אב"ד דושינסקיא שנחוגה בעיר • האדמו"ר מדושינסקיא הגיע עם אחיו הרה"צ אב"ד דושינסקיא בית שמש להשתתף • גלריה

קהל רב, חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת הנישואין לבתו של הגה"צ רבי יששכר דב כ"ץ שליט"א אב"ד דושינסקיא וויליאמסבורג, עב"ג החתן נכד הרבני הנגיד הרב חיים יהושע באב"ד מטארטיקוב ונכד האדמו"ר מסטריזוב.

קרא עוד:

[postim]

החתונה נערכה בגילת ורנן ביום ד' האחרון באולם 'עטרת אברהם' בוויליאמסבורג. כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א ואחיו הגה"צ רבי מרדכי יהודא דושינסקיא שליט"א אב"ד דושינסקיא בית שמש, הגיעו מארה"ק להשתתף בשמחת גיסם הרה"צ אב"ד דושינסקיא וויליאמסבורג שליט"א. בשמחה השתתף גם כ"ק אדמו"ר מלימנוב שליט"א.

השמחה נחוגה בשירה וריקודים עד שעות הלילה המאוחרות.

חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (9) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (1) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (5) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (10) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (4) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (3) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (11) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (2) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (6) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (7) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (8) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (12) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (13) חתונת בת אב''ד דושינסקיא ווימ''ס (14)