התרגשות בנדבורנא • האדמו"ר ערך טיש ט"ו בשבט שנמשך זמן רב • הערב בקרית נדבורנא שמחת נישואי נכדתו עם בן האדמו"ר מלעלוב בית שמש • גלריה

חסידי נדבורנא התרגשו, לאחר שובו של האדמו"ר מבית החולים לפני כשבועיים, ערך כ"ק אדמו"ר מנדבורנא שליט"א את שולחנו הטהור בליל ט"ו בשבט, שנמשך זמן רב, ברוב זמירות שירות ותשבחות.

האדמו"ר אף נשא מדברות קודשו בפני החסידים, ובסיום דבריו נשא תפילה 'שיזכהו השי"ת לעוד שנים רבות נעימות וטובות במחיצתם' וכל הקהל שאג לעומתו 'אמן'.

קרא עוד:

[postim]

חסידי נדבורנא צפויים להתרגש הערב שוב, בשמחת החתונה לנכדתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, בת בנו בכורו הרה"צ רבי אליעזר זאב רוזנבוים שליט"א, רב ואב"ד קרית נדבורנא. עב"ג בן כ"ק אדמו"ר מלעלוב ב"ש שליט"א.

השמחה תערך ברוב עם והמון חוגג בראשות כ"ק אדמו"ר מנדבורנא שליט"א, ובהשתתפות עשרות אחמי"ם, אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור, בבית המדרש הגדול בקריית נדבורנא בבני ברק.

החופה תערך בחצר בית המדרש, כשהאדמו"ר צפוי להתכבד בסידור הקידושין. שמחת החתונה לנשים תערך באולמי 'גני הדקל' ברח' עזרא 20 בעיר.

גלריה – טיש ט"ו בשבט • צילום: שוקי לרר.

ט''ו בשבט בנדבורנא ט''ו בשבט בנדבורנא (1) ט''ו בשבט בנדבורנא (2) ט''ו בשבט בנדבורנא (3) ט''ו בשבט בנדבורנא (4) ט''ו בשבט בנדבורנא (5) ט''ו בשבט בנדבורנא (6) ט''ו בשבט בנדבורנא (7) ט''ו בשבט בנדבורנא (8)