כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, ערך טיש ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו ברח' נחום בבני ברק, בשילוב סעודת שבע ברכות שערכו בני הקהילה, לרגל שמחת נישואי נכדתו עם בן הגאון רבי שמואל ברנסדופער שליט"א דומ"צ העדה החרדית בנו של הגה"צ בעל 'קנה בשם' זצ"ל • גלריה

צילום: שוקי לרר

ט''ו בשבט סטראפקוב (1) ט''ו בשבט סטראפקוב (2) ט''ו בשבט סטראפקוב (3) ט''ו בשבט סטראפקוב (4) ט''ו בשבט סטראפקוב (5) ט''ו בשבט סטראפקוב ט''ו בשבט סטראפקוב (6) ט''ו בשבט סטראפקוב (7) ט''ו בשבט סטראפקוב (8)