במעונו של כ''ק האדמו''ר מפאפא שליט''א נערך מעמד הלחיים לרגל אירוסי בן העסקו הנגיד ר' יונתן יוסף מעצער הי''ו | האדמו''ר איחל לחיים לחתן ולמחותנים ובירך בבנין עדי עד - צפו