בחורי החבורות דחסידי קאפיטשניץ, זכו לטיש ט"ו בשבט מיוחד בחדרו של כ"ק אדמו"ר מקאפיטשניץ בבית מדרשו בירושלים • האדמו"ר נשא בפניהם שיחת חיזוק והתעוררות, שורר וזימר עימם שירות ותשבחות, וחילק להם ממיטב פירות הארץ

תמונות:

ט''ו בשבט קופישניץ (1) ט''ו בשבט קופישניץ (2) ט''ו בשבט קופישניץ (3) ט''ו בשבט קופישניץ