הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון הגיע למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי להזמינו ולהתברך לקראת שמחת הבר מצוה לנכדו, בין השניים התפתח דיון סוער בענין גידולי מים בשביעית כשאל הדיון מצטרף בנו של מרן הגר"ח הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי, בסיום בירך מרן הגר"ח את חתן הבר מצווה שיזכה לגדול לתפארת המשפחה הרוממה ובדרכו של סביו הגדול.