הגה''צ רבי נתנאל שריקי שליט''א ראש מוסדות תהילת שלום מקור חכמה בנתיבות הגיע לביקור אצל גדולי שראל בב''ב, מרן הגר''ח קנייבסקי, הגרב''ד פוברסקי והגר''ש בעדני, גדולי ישראל בירכו את הגר''נ שיוכל להמשיך להפיץ אץ התורה הקדושה בדרום - תיעוד