האדמו"ר מתולדות אהרן ערך שמחת שבע ברכות מיוחדת עבור מאות ילדי התשב"ר המתחנכים במוסדותיו • הילדים לחצו ידיים למזל טוב, בירכו והתברכו בחוויה שלא תשכח

מאות ילדי התלמוד תורה של חסידות תולדות אהרן בירושלים ובבית שמש השתתפו בשמחת שבע ברכות מיוחדת שנערכה בראשותם של כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ומחותנו הגה"צ ראב"ד סאטמאר שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הילדים שוררו שירי שמחה וניגוני דביקות לפני האדמו"ר וקיבלו את ההרגשה שהם חלק מן השמחה הגדולה בחצר. הגה"ח הרב חיים יוסף דוד ווייס שליט"א דומ"צ סאטמאר לונדון הגיע במיוחד להשתתף בשמחה.

בסיום עבר האדמו"ר בין אלפי הילדים לברכם ולהתברך מהם לרגל השמחה.

גלריה מרהיבה, צילום: שוקי לרר.

שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (12) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (13) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (14) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (6) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (4) ש''ב לילדי תולדות אהרן (1) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן ש''ב לילדי תולדות אהרן (2) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (10) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (3) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (11) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (5) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (9) ש''ב לילדי תולדות אהרן (15) ש''ב לילדי תולדות אהרן (14) ש''ב לילדי תולדות אהרן (6) ש''ב לילדי תולדות אהרן (5) ש''ב לילדי תולדות אהרן (7) ש''ב לילדי תולדות אהרן (4) ש''ב לילדי תולדות אהרן (8) ש''ב לילדי תולדות אהרן (9) ש''ב לילדי תולדות אהרן (10) ש''ב לילדי תולדות אהרן (11) ש''ב לילדי תולדות אהרן (12) ש''ב לילדי תולדות אהרן ש''ב לילדי תולדות אהרן (13) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (1) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (2) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (7) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (8) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (15) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (16) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (17) שבע ברכות לילדי תולדות אהרן (18) ש''ב לילדי תולדות אהרן (3)