תושבי בני ברק נהרו להשתתף בטיש ט"ו בשבט שערך כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, בבית מדרשו ברח' שפת אמת בבני ברק • האדמו"ר נטל ידיו לסעודה, ביצע על החלה, וברך על פירות שנשתבחה בהן הארץ • גלריה ענקית

גלרית ענק • צילום: שוקי לרר

ט''ו בשבט - שומרי אמונים ט''ו בשבט - שומרי אמונים (1) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (2) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (3) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (4) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (5) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (6) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (7) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (8) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (9) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (10) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (11) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (12) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (13) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (14) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (15) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (16) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (17) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (18) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (19) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (20) ט''ו בשבט - שומרי אמונים (21) ט''ו בשבט בשומרי אמונים ט''ו בשבט בשומרי אמונים (1) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (2) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (3) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (4) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (5) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (6) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (7) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (8) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (9) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (10) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (11) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (12) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (13) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (14) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (15) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (16) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (17) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (18) ט''ו בשבט בשומרי אמונים (19)