תודה על התמונות

בשעה כל כך מאוחרת ועוד כאן במאנסי יש כזה ציבור גדול זה נדיר

כל הכבוד להאדמו"ר