מזל טוב מעומקא דליבא למשב"ק המסור של כ"ק מרן האדמור מנדבורנה שליט"א הרה"ח מרדכי בורד הי"ו לרגל השמחה השרויה במעונכם אסאך יידיש נחת.