בבית המדרש סטאנילאב בביתר נערך שמחת השלישי למילה לנכדת כ''ק האדמורי''ם מלעלוב ניקלשבורג וסטאניסלאב בן להרב משה מרדכי בידרמן שליט''א, בסעודה נערך אף סיום מסכת - צילום ברוך אוביץ