כ''ק האדמו''ר מסטאניסלאב שליט''א ערך את שולחנו לרגל הילולת כ''ק האדמו''ר זצ''ל בהשתתפות קהל חסידים - צילום ברוך אוביץ