הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט''א ראש ישיבת מיר השוהה בימים אלו בארה''ב לטובת הישיבה הגיע לתפילת שחרית בביהמ''ד ברכת מנחם בבארא פארק, לאחר התפילה מסר ראש הישיבה שיעור בפני המתפללים בהשתתפות אב''ד ברכת מנחם שליט''א - תיעוד