המונים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א השתתפו ביום חמישי בערב במעמד ההיסטורי של ארגון "ארחות יושר" שבראשותו של הרב אריה קניבסקי נכדו ונאמן ביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. יהושע לרר תיעד