כ"ק האדמו"ר ממונקאטש גזז את שערו של נכדו בן השלוש של הנגיד ר' וואלף זיכרמן בבורו פארק • גלריה

הנגיד הידוע הרב וואלף זיכרמן שליט"א, ראש הקהל דמונקאטש ומעמודי התווך של עולם התורה, הגיע השבוע לביקור בבית כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א לרגל שמחת החאלקה לנכדו, בן בנו, הרבני הנגיד הרב יוסף זיכרמן שליט"א.

האדמו"ר גזז משערות ראשו של היניק, הלבישו את הציצית, וקרא עמו את אותיות הא"ב. למחרת הוליכוהו האב ובנו לתלמוד תורה 'תפארת בנים' של חסידות מונקאטש בבורו פארק, שם הוכנס ללמוד חומש ומקרא.

גלריה מן הקודש פנימה:

8 7 6 5 9 4 2 3