הגאון רבי מנחם זכרי' זילבער גאב"ד פריימאן וראב"ד התאחדות הרבנים דארה"ב הגיע לביקור באכסניית כ''ק גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס שליט''א המבקר בארה''ב | הראב''ד שליט''א הגיש לגאב''ד את ספרו החדש שו''ת מאזני צדק חלק ד' - צפו בתיעוד