קהל רב השתתף בשמחת החתונה לנכד כ''ק האדמו''ר מקאמרנא שליט''א ואב''ד זוועהיל ב''ב שליט''א - עם נינת הגה''צ רבי נתן גשטטנר זצ''ל גאב''ד קרית אגודת ישראל ויבלחט''א הגרי''ח שיינפלד שליט''א רבה של קרית הרצוג | השמחה נערכה באולמי התנר בב''ב - צילום יהודה פרקוביץ