מאות חניכי מוסדות הרמ"א בירושלים, השתתפו בשבע ברכות שערכה הנהלת המוסדות לרגל השמחה בבית נשיא המוסדות הגה"צ ראב"ד סאטמאר שליט"א • השמחה נערכה בראשות ראב"ד סאטמאר ומחותנו כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, כשהראב"ד נשא דברי חיזוק בפני תלמידיו • צפו בגלריה

גלריה מהשמחה:

שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (1) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (2) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (3) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (4) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (5) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (6) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (7) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (8) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (9) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (10) שבע ברכות תולדות אהרן - מוסדות הרמ''א (11)