בביהמ''ד נדבורנה אלעד נערך מעמד סיום ששה סדרי משנה לע''נ כ''ק האדמו''ר בעל הברא יעקב מנדבורנה זיע''א בראשות האדמו''ר שליט''א