קהל רב השתתף בשמחת החתונה לנינת כ''ק האדמו''ר הרה''ק בעל הברך משה מסאטמאר זיע''א נכדה לחתנו הגה''צ גאב''ד סאטמאר ב''פ בת לבנו הרה''צ ר' זלמן לייב מייזליש חתן כ''ק האדמו''ר מספינקא ארה''ב שליט''א עם בן הרה''ג אלטר אליעזר הורוויץ רב ביהמ''ד אברכים סאטמאר בב''פ בן הגה''צ אב''ד זעליזשא וחתן אב''ד שאץ מאנסי - צילום מאיר הלטובסקי - JDN