קהל המונים השתתך במעמד הדינער לטובת ישיבת ערוגת הבושם צהעלים לציון מלאות שבעים שנה ליסוד הישיבה | המעמד נערך בהשתתפות גאב''ד מעהלים תלמידי ובוגרי הישיבה זקנים עם נערים - גלריה